Почетоци

Почетоци

Години наназад македонската спелеологија си има една главна мака. Тоа е недостатокот или воопшто немањето соработка меѓу спелеолошките клубови (друштва). Тоа е факт…